top of page

SPOLEČNĚ K ÚSPĚCHŮM

ZSM a MSM - dva oddělené spolupracující subjekty jejichž cílem je poskytnout smysluplnou soutěž široké veřejnosti dětí i výchova talentů gymnastického aerobiku pro postup do 1.VT a následně reprezentace ČGF.

bottom of page